Titulní strana   Reference   O nás   

 

CCTV Kamerové systémy EZS Zabezpečovací systémy EPS Požární systémy ACS Přístupové systémy Integrovaný bezpečnostní systém Inteligentní elektroinstalace Domovní telefony Datové sítě Anténní rozvody STA Telekomunikace Elektromontáže Prodej - Eshop

Máte zájem o předvedení některého z námi nabízených systémů nebo o vypracování nezávazné cenové nabídky?

Neváhejte nás kontaktovat a domluvte si osobní schůzku v naší provozovně!

380 990 024EPS - Elektronický Požární systém


- Detekce vzniku požáru
- Detekce kouře ve vzduchotechnickém systému
- Informace o vzniku a místě požáru
- Předání informace o místě a vzniku požáru

Nutnost použití samostatného protipožárního systému určuje zákon č.67/2001Sb.Systémy Elektronické Požární signalizace nabízejí komplexní řešení v oboru požární bezpečnosti budov, včetně možnosti napojení a ovládání návazných zařízení jako jsou samohasící systémy, výtahy, systémy vzduchotechniky nebo požární okna.

Vzhledem k současnému vývoji technologického vybavení budov se stále zvyšují požadavky na požární bezpečnost. Základem je předejít ztrátě na životech, újmě na zdraví a v neposlední řadě i škodám na majetku zapříčiněných vznikem a rozšířením požáru.

Právě k těmto účelům je navržen samostatný protipožární systém. Jeho jediným účelem je detekce požáru, nejlépe ještě předtím než naplno propukne. Z chemického hlediska má průběh hoření několik fází. Kouřová čidla systému EPS jsou navržena tak, aby dokázala zachytit i první fáze a předala co nejrychleji zprávu ústředně. Tak pak v závislosti na předané informaci vyhodnotí situaci a zachová se dle předem nastavených možností.

Kdy je nutné použít samostatný požární systém definuje zákon č.67/2001Sb. Jedná se především o objekty veřejně přístupné - Nákupní centra, divadla, hotely a knihovny. Systémy je možné instalovat i do neveřejných soukromých objektů, mnohdy ale vystačí kombinace systému Elektronického Zabezpečovacího Systému s kouřovými čidly.


Instalace a ovládání systému

Návrh a následná instalace nového systému EPS se řídí normou ČSN 73 0875, která podléhá stavebnímu a kolaudačnímu řízení. Veškeré kabelové vedení týkající se vstupních a výstupních funkcí ústředny, tedy drátové smyčky čidel, připojení klíčových trezorů, obslužných panelů nebo propojení systému EPS s ostatními bezpečnostními systémy musí především splňovat požadavky na nehořlavost a na dobu při které nesmí ztratit své vodivé vlastnosti při přímém zasažení ohněm.

Ovládání systému je velmi jednoduché a jeho přednastavení se řídí buď přáním zákazníka nebo zákonem v případě, že je celá sestava připojena na Pult Centrální Ochrany Hasičského sboru. Systém je téměr bezúdržbový, ze zákona je však nutnost provádět na něm pravidelné půlroční revize. Obsluha je nutná pouze v případě vyhlášení předpoplachu, respektive ostrého poplachu. Pokud čidlo rozpozná některou z fází hoření, informuje o tom ústřednu, která se přepne do režimu takzvaného předpoplachu, jehož časový interval lze nastavit dle přání zákazníka (v případě připojení na PCO se řídí zákonem). Během tohoto času ústředna vizuálně i akusticky signalizuje aktivní detektor a odpočítává čas. V průběhu předpoplachu má obsluha povinnost zkontrolovat detektor, ze kterého byl předpoplach vyhlášen. Pokud se nejedná o požár nebo je jeho rozsah zvládnutelný dostupnými postředky, může obsluha předpoplach zrušit a uvést systém do klidového stavu. Pokud ovšem dojde během předpoplachu k aktivaci i jiného detektoru, ústředna okamžitě přechází do ostrého poplachu a aktivuje všechny své výstupní funkce(předání zprávy na PCO, spuštění sirén, ovládání vzduchotechniky, otevření požárních oken atd.)


Copyright © 2011, TZ MONT s.r.o. Všechna práva vyhrazenacreated by www.avenis.cz Redesign: Michal Prokes